Hvem hadde trodd?

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

For en dag. For en kveld. For en natt. Da Fremskrittspartiet gikk inn i regjering i 2013 ble partiet dømt nord og ned. Dette skulle bli vanskelig for oss, sa de. Disse forståsegpåerne som vi visste ikke stemte FrP, og som innerst inne ønsket at dette skulle gå dårlig. Og for all del, dette har vært krevende fire år. Samtidig har det vært fire utrolig givende år. Med et stort oljeprisfall og den største migrasjonsbølgen siden andre verdenskrig på vår vakt, ble ikke dette en dans på roser. Vi ble påminnet at Norges handlingsrom er betydelig innskrenket, at oljeformuen er skjør og at vår levestandard ikke er en selvfølge.

Heldigvis forstod velgerne at våre løsninger er de riktige løsningene for landet, og kjente seg ikke igjen i Arbeiderpartiets virkelighetsbeskrivelse om en nasjon i forfall. Fremtiden må skapes, den kan ikke vedtas. Derfor må rammene for næringsliv og folk flest være fleksible for at dette landet skal gå rundt. Fremskrittspartiets politikk kommer til å dominere fremtidens Norge, og det skal vi prise oss lykkelige for.

Men det blir nok fire tøffe nye år. KrF og Venstre skal ha sine gjennomslag, og de støtter ikke regjeringen koste hva det koste vil. De vil vise vippemuskler. Det er forsåvidt også deres rett, men la oss håpe de er konstruktive i vurderingene sine. For en vippeposisjon handler om ansvar, et ansvar som skal forvaltes til det beste for folk flest. Da kan det ikke spres usikkerhet om landets parlamentariske grunnlag.

Disse fire årene vil preges av mindre handlingsrom til å foreta politiske prioriteringer. Mitt håp er at denne regjeringen kommer til å være en regjering som tør å kutte i statens offentlige utgifter. At de borgerlige partiene tør å foreta reelle upopulære valg fordi det er de riktige valgene. Det vil tiden vise. Uansett skal vi glede oss over valgresultatet i dag. Jeg er stolt av partiet mitt. Jeg er stolt av partilederen min og jeg er stolt av folka våre. Sammen greide vi det.

Fire nye år!

Velkommen etter, Arbeiderpartiet

High School Student in Class Licensed from: moodboard / yayimages.com

Arbeiderpartiet har lansert en rekke forslag i skolepolitikken som de nå går til valg på. De går til valg på flere helsesøstre, flere lærlingplasser og flere lærere. Ap har tydeligvis ikke fulgt med i timen for det er nettopp dette Fremskrittspartiet har sørget for i regjering.

Arbeiderpartiet kopierer altså regjeringens politikk og prøver å bruke den til egen vinning. Dette gjør mer rett og slett forbanna, spesielt fordi de prøver å lure velgerne til å tro noe som ikke er sant.

Med Arbeiderpartiets flertallsregjering i åtte år ble det ikke noen voldsom satsing på helsesøstre, lærlinger eller lærere. Og dette skal de altså få til nå? Det tviler jeg sterkt på. Et godt eksempel som viser at de ikke kommer til å gjennomføre er Ap-styrte Trondheim. Der bruker de pengene på helt andre ting enn helsesøstre. Det viser nok en gang at det er stor forskjell mellom ord og handling.

Fremskrittspartiet har sørget for å bevilge nesten 1000 millioner til skolehelsetjenesten, bevilget nok penger til at kommunene kan ansette 1000 nye lærere og økt lærlingtilskuddet med totalt 21 000 kr i året. Vi har med andre ord sørget for kraftig satsing innenfor det Arbeiderpartiet nå går til valg på.

Men jeg må også innrømme at det er litt smigrende, ettersom Ap har for vane å hente inspirasjon fra Fremskrittspartiet til ny politikk. Det betyr bare en ting; at Frp er et nytenkende og framtidsrettet parti med nye og bedre løsninger for Norge.

Hvordan skal Arbeiderpartiet gjøre skolen bedre når de ikke følger med i timen selv? Stem heller på et parti som viser handlekraft, stem Fremskrittspartiet.

Varsko, her kommer nullskatteyterne!

 

Varsko, her kommer nullskatteyterne! Slik lyder overskriften til tirsdagens VG-oppslag i mitt hode. En gladsak om fjerning av formueskatt på arbeidende kapital, ble satt i skyggen for de 3900 personene som kan ende opp som nullskatteytere som følge av forslaget.

Om frykten er noe annet enn misunnelse, er den ubegrunnet. Skatt på arbeidende kapital utgjør kun 0,6 prosent av statens inntekter. Det er ikke pengene det står på. Samtidig er denne skattleggingen en stor byrde for alle norske næringsdrivende i landet som er nødt til betale skatt på driftsmidler, næringseiendom, aksjer mm. uavhengig om bedriften tjener tjener en eneste krone. Det kan ta livet av selv den mest lovende gründerbedriften.

Også frykten for at noen ikke skal betale skatt er tynn som luft. Vi er ganske mange nullskatteytere i Norge, men de aller fleste er personer som lever på oppsparte midler, som allerede er opptjent og skattlagt i Norge. Fjerning av skatt på arbeidende kapital fører til en marginal økning av nullskatteytere på 0,8 prosent. Bekymringen for at noen ikke skal bidra i "spleiselaget" er i beste fall overdrevet.

Norske gründere og Norges næringsliv kjenner godt på de tøffe tidene vi er i. Derfor er det på høy tid å avskaffe særnorske skatteregler, som bare straffer oss selv.

Intet nytt fra Arbeiderpartiet om lærlinger

Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Mandag lanserte Arbeiderpartiet at de ville ha en milliardpakke til yrkesfagene, med syv tilhørende punkter. Dette er flott tenkte jeg i mitt stille sinn, kanskje Arbeiderpartiet endelig hadde planer om å faktisk ta fremtidige fagarbeidere og dere utdannelse på alvor.

Men neida. Du trenger ikke engang å scrolle nedover i diverse artikler før skuffelsene begynner å komme. Et av tiltakene de lanserte ble ikke engang vedtatt på deres eget landsmøte.

Arbeiderpartiet ser ut til å ha tatt i det minste én lærdom av de siste fire årene, og det er at lærlingtilskuddet er en bra greie. skal visst lærlingtilskuddet økes. I løpet av åtte år økte ikke Arbeiderpartiet lærlingtilskuddet en eneste gang. Med Fremskrittspartiet i regjering har lærlingtilskuddet økt med 21 000 kr på fire år. I tillegg har vi innført et stimuleringstilskudd på 20 millioner kroner ment for å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger.

Resultatet av dette var at det i perioden fra 2013-2015 ble signert fire ganger så mange nye lærlingkontrakter, med FrP i regjering, enn det ble i perioden fra 2011-2013, altså Arbeiderpartiets to siste år i regjering. Jeg forstår godt at Arbeiderpartiet vil øke lærlingtilskuddet, fordi det fungerer. Dessverre har Arbeiderpartiet ingen troverdighet når det gjelder lærlingtilskudd.

Et annet viktig punkt for Arbeiderpartiet er at det offentlige skal stille krav om lærlinger i kontrakter og avtaler ved innkjøp. Da kan jeg opplyse Arbeiderpartiet og Støre om at dette allerede er innført. Regjeringen har ikke bare innført det, men også forskriftsfestet det. Her er også alle kommuner og fylkeskommuner forpliktet, i tillegg til staten. På kontrakter og prosjekter som strekker seg over mer enn tre måneder, og har prislapp på mer enn 1,1 mill. kr (staten) eller 1,75 mill. kr (fylkeskommuner og kommuner) må det stilles krav om lærlinger.

Av andre tiltak Ap fremmer skal kommunene ha to lærlingplasser per 1000 innbyggere, som er fint og flott, men Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer 75 % av kommunene i Norge. Hvorfor ikke bare sette i gang?

I tillegg skal utstyr oppdateres og praksistilskudd innføres. Dette er gode saker, hvis det faktisk gjennomføres. Hittil har det vært mer ord enn handling fra Arbeiderpartiet, dessverre.

Fremskrittspartiets politikk fungerer. Derfor vil vi videre de neste fire årene øke lærlingtilskuddet enda mer, og vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Disse to tiltakene gjør det mye billigere for bedrifter å ansette lærlinger, erfaringer fra de siste årene viser at det betyr flere lærlingplasser. Flere lærlingplasser er viktig for å sørge for at alle får fullført sin utdanning, det er viktig både for de det gjelder, og for landet vårt, Norge. Jeg håper Norge stemmer på et parti som handler, og ikke bare snakker.

Handling, ikke bare ord

Mature student in the library
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

Opp gjennom årene hører man mange ordtak som på en eller annen måte gir mening for de fleste. Et av de ordtakene jeg har tatt med meg på veien inn i voksenlivet er «Kunnskap gir muligheter». Dette var mottoet til Horten videregående skole, skolen jeg gikk på som ga meg grunnlaget jeg trengte for å gjennomføre fem år på Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor jeg i fjor ble uteksaminert, ferdigutdannet som jurist.

Antall tilbud om høyere utdanning ble nylig offentliggjort, og aldri før har så mange fått tilbud om studieplass gjennom samordna opptak. 94 101 tilbud er 2 328 flere enn i fjor. 59 % av søkerne har fått tilbud om førstevalget sitt. Det er disse studieplassene som gir norsk ungdom den kunnskapen de trenger for å få muligheter i framtida. Disse mulighetene skal bli til smarte løsninger som skaper nye arbeidsplasser. Derfor gir kunnskap nettopp muligheter for både de som mottar og forvalter kunnskapen, men også for samfunnet som helhet.

Med FrP i regjering har studentene aldri hatt det bedre. Noe av det første FrP gjorde i regjering var å sørge for den største studiestøtteøkningen på 10 år. I år fikk studentene for første gang studielån i juni, og dermed er 11 måneders studiestøtte snart fullverdig på plass. Regjeringen har også reformert høyere utdanningssektoren som på sikt vil gi mer profesjonelle studiesteder til studentene. I tillegg til dette har det aldri blitt bygget så mange studentboliger som det gjøres i dag, med om lag 2000 nye studentboliger i året. I 2017 er tallet for nye studentboliger faktisk 2500. Dette er en utvikling som må fortsette. Så lenge vi har et skattesystem som i dag, må midlene brukes smart. Utdanning er smart.

Vi politikere kan ikke vedta en god utdannelse, og jobben med å gjennomføre studiene må studentene selv gjøre.  Vår jobb som politikere er først og fremst å gi studentene trygge økonomiske rammer, og universitetene og høyskolene de midlene de trenger for å tilby en god utdannelse til de menneskene som tross alt representerer Norges fremtid. FrP skal satse videre på utdanning i Norge.  

hits