hits

En billionplan for Norge

I dag la regjeringen frem Nasjonal Transportplan for 2018 ? 2029. Planen skal legge grunnlaget for de samferdselsprosjektene som vil bli prioritert de neste 12 årene. For deg som kjører bil, tar bussen, toget eller skal ut å fly, har denne planen mye å si.

Allerede før fremleggelsen signaliserte lekkasjene tre ting: En historisk satsing på Norge, de «umulige» prosjektene blir mulige og hele landet skal bygges - for alvor. Transportplanen gjenspeiler at regjeringen prioriterer samferdsel, med ramme på (nesten) en billion kroner.

En billion kroner gir en historisk satsing på alle områder innen samferdsel, der rekordmange viktige prosjekter endelig skal bygges. Når prosjektene er gjennomført er landet blitt bundet sammen, reisetidene er blitt kraftig redusert og vi sitter igjen med et Norge som er rustet for fremtiden.

Det er en myte at transportplanen handler kun om bil og vei. Det skal satses 400 milliarder kroner kun på jernbane, byene får historiske kollektivinvesteringer. Blant annet en helt ny t-banetunnell i Oslo. Hverdagsreiser er en stor del av livet til oss unge. Forutsetningen for at unge skal reise trygt til skolen, jobb og fritidsaktiviteter, er nettopp god infrastruktur. Derfor er dette en plan som også gir unge reisende en bedre hverdag.

Da Arbeiderpartiet satt i regjering var det ingen satsing på infrastrukturen. Toget sto stille, veien forfalte og viktige prosjekter ble skjøvet under teppet. Straks FrP kom i regjering ble den gamle rødgrønne transportplanen overoppfylt, og det merker trafikantene i dag. Nå som vi har fremlagt vår egen transportplan er ambisjonene - mildt sagt - hevet.

Jeg er stolt av at FrP i regjering legger frem tidenes transportplan, som kommer til gode for folk og næring, både i byene og distriktene. Ja, nå har vi endelig en billionplan for Norge.

4 kommentarer

NEI! Me treng ikkje sånne ofslege sånne motorvegar, me lyt istaden tenkja på klima og miljø. Det er so viktegt at det lyt beint fram ikkje vêre viktegt med sånt vedlikehald på vegane hell', sann. Av di kva skal me med det når me veit at me kan ikkje halde fram med å nytta sånn forhufseleg sånn privatbil i framtida? Istaden lyt me satsa på det som er framtida sin transport, nemlegen buss, buss for tôg, buss for sporvagn, buss for T-bane, buss for båt og buss for flymaskin. Nett slik lyt det vêre i verdas beste land. Jau!

Regjeringen og Frp gir oss tidenes satsning på samferdsel - med 1000 milliarder til veier, jernbane, tuneller, flyplasser, havner og T-bane.

Vi har tidenes beste samferdselsminister i Solvik-Olsen. Men venstresidens media dominert av AP ble tatt på senga og fokuserer kun negativt om "bompenger" for å ramme Frp. Dette er norsk AP-styrt medias form for fake news - få fokus vekk fra det vesentlige for å ramme politisk motstander.

AP, SV og SP bygget knapt en meter vei, jernbanen forfalt og SPs samferdselsminister kunne knapt kjøre bil.

Tidenes satsing på ny norsk infrastruktur - takk til de blåBlå.

Det er ingen garanti at vi får gode løsninger for pengene. Lett å skryte av hvor mye penger man bruker. Viktigere er hva man gjør. Der tviler jeg sterkt på dagens regjering.

Årets NTP er uvesentlig. Hvorfor det, spør du kanskje? Jo, fordi det blir regjeringsskifte til høsten og den nye rødgrønne regjeringen vil ha én vesentlig endring fra den forrige: Istedenfor SV så kommer MDG til å være representert, og da skal det ikke spilles noen birolle, nei, akkurat som i Oslo så er det hovedrollen som skal inntas. MDG kommer til å kreve samferdselsministeren, så da blir det full stans i all veibygging. Istedenfor skal det satses på et skikkelig sykkelveinett med hurtigfiler for sykkel mellom alle de største byene. Dette blir fremtidens måte å reise på, så mer fremoverrettet enn MDGs NTP vil det rett og slett ikke være mulig å bli. Gled dere!

Skriv en ny kommentar