hits

2+2 = 5?


For de av oss som mener at offentlige utgifter må reduseres betraktelig i fremtidige statsbudsjett for å sikre en bærekraftig velferdsstat, er det ikke alltid like sexy når regjeringen legger frem en skryteliste av hva kollegiumet skal bruke penger på. Men når man først skal bruke offentlige midler, er det noen områder som er mer fornuftig å bruke penger på enn andre.

I dag vedtas Nasjonal transportplan (NTP) i Stortinget. Det er en plan med mange planlagte prosjekter som beveger seg langt inn i fremtiden. Noen av prosjektene vil sannsynligvis bli mindre vellykket enn andre, noen vil trolig aldri bli realisert overhodet mens de aller fleste prosjektene vil etablere seg som sårt tiltrengt infrastruktur i landet vårt. Ny flyplass i Mo i Rana med lang rullebane, ferjefri E39, Ringeriksbanen, Bergensbanen, InterCity, E18 inn og ut av Oslo. Listen er lang, og nødvendig.

Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen har norsk infrastruktur over flere tiår blitt vanstyrt med dårlig planlegging, og med for lite midler til å opprettholde den standarden som er forventet av moderne infrastruktur. Det er tydelig at Arbeiderpartiet famler i blinde når FrP i regjering leverer på et område de selv aldri har evnet å levere på. Kalkulatoren ble gjenglemt på Youngstorvet når de i sitt alternativ til regjeringen setter av 3 milliarder kr til å fremskynde InterCity med fire år. Dette er imidlertid en fremskyndelse som vil koste 27,8 (!) milliarder kr. Partiet vil også ferdigstille fergefri E39 i 2033, noe som ville ha kostet flere titalls milliarder. Her setter ikke partiet av en eneste krone i sitt alternativ. Og slik fortsetter det. Dette er ikke til å bli videre imponert over.

Det er hyggelig at Ap endelig ser ut til å begynne å engasjere seg i norsk infrastruktur, det er bare så synd at det skjer uten realisme og en kalkulator som faktisk funker.

Noen politiske områder er viktigere enn andre. Vi trenger en infrastruktur som binder landet sammen. Næringslivet i Mo er avhengig av ny flyplass og tryggheten til folk flest samt næringslivet på Vestlandet trenger ferjefri E39. FrP ruster Norge for framtida, med et regnestykke som ender i to streker under svaret.

3 kommentarer

Pøh, AP benytter bare samme strategi som Statsbygg har brukt i årevis når de leverer anbud. Slett ikke rart de pleier å få tilslaget da, at det blir overskridelser trenger vi ikke ta så tungt, den tid den sorg. Uansett er det ikke nødvendig å bygge så råflott som regjeringen legger opp til, jeg trenger bare nevne at vi må oppfylle klimamålene og da holder det i massevis med småflyplass i Mo, tofelts E18 gjennom Oslo, énspors intercityjernbane og samme E39 som i dag, men den kan jo skifte navn til Æ39 og så kan man bo langs den når fartsgrensa settes ned. Regner med MDG har fått alt dette inn i sitt alternative statsbudsjett, der kan det være mye penger å spare.

Arbeiderpartiet, SV og Venstre vil øke skattene og avgiftene med 28 milliarder kroner for folk flest eller alle både før og etter valget 11. September 2017

Et konstruktivt innlegg: Kan noen regne ut hva det koster per meter vei i hver kommune med bygging/vedlikehold og dele dette på antall innbyggere i kommunen? Gjør det. Da får vi nok et godt argument for hvorfor de ikke bør bli subsidiert av oss i byene mtp. drivstoff. Vi i byene sitter tross alt stille i kø og betaler for det drivstoffet!

Skriv en ny kommentar