hits

Intet nytt fra Arbeiderpartiet om lærlinger

Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Mandag lanserte Arbeiderpartiet at de ville ha en milliardpakke til yrkesfagene, med syv tilhørende punkter. Dette er flott tenkte jeg i mitt stille sinn, kanskje Arbeiderpartiet endelig hadde planer om å faktisk ta fremtidige fagarbeidere og dere utdannelse på alvor.

Men neida. Du trenger ikke engang å scrolle nedover i diverse artikler før skuffelsene begynner å komme. Et av tiltakene de lanserte ble ikke engang vedtatt på deres eget landsmøte.

Arbeiderpartiet ser ut til å ha tatt i det minste én lærdom av de siste fire årene, og det er at lærlingtilskuddet er en bra greie. skal visst lærlingtilskuddet økes. I løpet av åtte år økte ikke Arbeiderpartiet lærlingtilskuddet en eneste gang. Med Fremskrittspartiet i regjering har lærlingtilskuddet økt med 21 000 kr på fire år. I tillegg har vi innført et stimuleringstilskudd på 20 millioner kroner ment for å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger.

Resultatet av dette var at det i perioden fra 2013-2015 ble signert fire ganger så mange nye lærlingkontrakter, med FrP i regjering, enn det ble i perioden fra 2011-2013, altså Arbeiderpartiets to siste år i regjering. Jeg forstår godt at Arbeiderpartiet vil øke lærlingtilskuddet, fordi det fungerer. Dessverre har Arbeiderpartiet ingen troverdighet når det gjelder lærlingtilskudd.

Et annet viktig punkt for Arbeiderpartiet er at det offentlige skal stille krav om lærlinger i kontrakter og avtaler ved innkjøp. Da kan jeg opplyse Arbeiderpartiet og Støre om at dette allerede er innført. Regjeringen har ikke bare innført det, men også forskriftsfestet det. Her er også alle kommuner og fylkeskommuner forpliktet, i tillegg til staten. På kontrakter og prosjekter som strekker seg over mer enn tre måneder, og har prislapp på mer enn 1,1 mill. kr (staten) eller 1,75 mill. kr (fylkeskommuner og kommuner) må det stilles krav om lærlinger.

Av andre tiltak Ap fremmer skal kommunene ha to lærlingplasser per 1000 innbyggere, som er fint og flott, men Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer 75 % av kommunene i Norge. Hvorfor ikke bare sette i gang?

I tillegg skal utstyr oppdateres og praksistilskudd innføres. Dette er gode saker, hvis det faktisk gjennomføres. Hittil har det vært mer ord enn handling fra Arbeiderpartiet, dessverre.

Fremskrittspartiets politikk fungerer. Derfor vil vi videre de neste fire årene øke lærlingtilskuddet enda mer, og vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Disse to tiltakene gjør det mye billigere for bedrifter å ansette lærlinger, erfaringer fra de siste årene viser at det betyr flere lærlingplasser. Flere lærlingplasser er viktig for å sørge for at alle får fullført sin utdanning, det er viktig både for de det gjelder, og for landet vårt, Norge. Jeg håper Norge stemmer på et parti som handler, og ikke bare snakker.

3 kommentarer
Olga Vigeland Larsen

Olga Vigeland Larsen

Sats enda mer på LÆRLINGER!

Det lager jobb til både unge gutter og jenter. Da det ikke utdannes nok Sjåfører, vil de sannsynligvis ikke bli arbeidsledig.

Det er et skrikende behov for lærlinger både i Transport av varer og tjenester og i Personbefordring. Transport bransjen sliter som kjent med konkurranse fra Øst Europa. som har helt andre kostnader.

Det er også et stort forestående generasjons skifte. Se på sjåførene i Busselskapene , Ikke så veldig mange som ikke er Grå i håret.

Derfor bør det satses stort i Lastebil og Buss bransjen. Slik at vi får trygge og gode sjåfører.

Håper Erna & Siv, satser enda mer i den sektoren.. Sammen med Ketil Solvik bør det være i trygge hender., den beste samferdselsministeren noen sinne!!!!!

Vi i Transport bransjen har ikke vært flinke nok!!!!!!

I alle år, har AP vært eksperter med å avgifts belegge transportbransjen, med alle slags avgifter og bestemmelser. De har heller ikke tenkt på utbygging, samt vedlikehold av veier til de stedene som produsentene ligger.

Tenker da spesielt på Fiskerinæring langs hele norske kysten.

Minner om at det ikke er mulig å få jernbane frem til alle ønskelige steder.

Dessuten har de ikke klart å holde hverken tog eller bane nett i orden, så det har virket heller.

Disse yrkesfagene bør komme mer i fokus. Helt perfekt å søke studiet på videregående. De kan da kjøre stor bil (Trailer) allerede fra 18-19 års alder. Er det ikke der det er flest uten jobb?????

I DEN BRANSJEN ER DET I ALLE FALL IKKE VANSKELIG Å FÅ JOBB; HVERKEN FOR JENTER ELLER GUTTER !!!!

Men en viktig ting er å ha lyst til å kjøre stor bil, ha lite fravær på skolen, glad i å jobbe, og en imøtekommende personlighet.

Med vennlig hilsen

Olga Vigeland Larsen.

Mbt Vigeland AS.

Lytt til "Diesel-Olga" , - den dama vet hva hun snakker om. :)

Egentlig burde myndighetene ha alle lærlingplassene klare slik at elever bare kan melde seg på ønskeliste og bli plassert automatisk av de samme myndigheter uten å løpe beina av seg eller skrive x antall søknader i håp om å fikse en plass. Vgs er jo ikke ferdig før lærlingtiden er gjort. Det er unge mennesker som ikke klarer å finne seg en lærlingplass, og da blir utdannelsen bare halvferdig.

Det finnes ingen arbeidere med skitt under neglene i AP - som ledes av rike familier fra Oslo Vest og en gjeng partibroilere som aldri har hatt en normal jobb i hele sitt liv.

Derfor vet ikke AP hva en lærling er for noe. Men AP har kontroll over media og kan slenge ut nesten hva de vil av påstander og usannheter.

Stem heller på dagens regjering.

Skriv en ny kommentar