hits

Hvem hadde trodd?

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

For en dag. For en kveld. For en natt. Da Fremskrittspartiet gikk inn i regjering i 2013 ble partiet dømt nord og ned. Dette skulle bli vanskelig for oss, sa de. Disse forståsegpåerne som vi visste ikke stemte FrP, og som innerst inne ønsket at dette skulle gå dårlig. Og for all del, dette har vært krevende fire år. Samtidig har det vært fire utrolig givende år. Med et stort oljeprisfall og den største migrasjonsbølgen siden andre verdenskrig på vår vakt, ble ikke dette en dans på roser. Vi ble påminnet at Norges handlingsrom er betydelig innskrenket, at oljeformuen er skjør og at vår levestandard ikke er en selvfølge.

Heldigvis forstod velgerne at våre løsninger er de riktige løsningene for landet, og kjente seg ikke igjen i Arbeiderpartiets virkelighetsbeskrivelse om en nasjon i forfall. Fremtiden må skapes, den kan ikke vedtas. Derfor må rammene for næringsliv og folk flest være fleksible for at dette landet skal gå rundt. Fremskrittspartiets politikk kommer til å dominere fremtidens Norge, og det skal vi prise oss lykkelige for.

Men det blir nok fire tøffe nye år. KrF og Venstre skal ha sine gjennomslag, og de støtter ikke regjeringen koste hva det koste vil. De vil vise vippemuskler. Det er forsåvidt også deres rett, men la oss håpe de er konstruktive i vurderingene sine. For en vippeposisjon handler om ansvar, et ansvar som skal forvaltes til det beste for folk flest. Da kan det ikke spres usikkerhet om landets parlamentariske grunnlag.

Disse fire årene vil preges av mindre handlingsrom til å foreta politiske prioriteringer. Mitt håp er at denne regjeringen kommer til å være en regjering som tør å kutte i statens offentlige utgifter. At de borgerlige partiene tør å foreta reelle upopulære valg fordi det er de riktige valgene. Det vil tiden vise. Uansett skal vi glede oss over valgresultatet i dag. Jeg er stolt av partiet mitt. Jeg er stolt av partilederen min og jeg er stolt av folka våre. Sammen greide vi det.

Fire nye år!

5 kommentarer

Hva jeg ønsker, er at Krf legger vekk arrogansen sin og trer inn i regjering. V også, selvsagt. Men Hareide opptrer som om han ikke vil være i regjering med noen sider, og det virker snålt. Enten legge ned hele partiet eller begynne å ta politikk litt seriøst. Jeg stemte Frp. Ikke pga innvandringspolitikken, for den er faktisk svært så lik hos både AP, H og Frp. Det er bare AP, som plusser på ordet "rettferdig", så er de så empatiske atte og snillere enn de andre to.For meg var det helt andre ting som er viktig. Jeg kunne faktisk stemt H istedet, jeg.

Hareides adferd gjør meg litt irritert. Tror han at velgerne til Frp er kalde, kyniske , rasistiske egoister? Helt feil..her er det gode verdier i lange baner. Fargede familiemedlemmer også. :)

Jeg hopper ikke i taket av Listhaug eller enda verre; Tybring-Gjedde, men i går bestemte jeg meg for å se bort fra tryner og velge de politiske tingene som er viktige for meg..uten at jeg er ego og selvsentrert. :)

Kanskje Hareide og Krf også skulle overse tryner og tenke saker , tre inn i regjering og gjør så godt dere kan. Og ikke se ned på en stor andel av befolkningen...det er jo det Krf gjør. Ikke bedre enn visse andre politikere fra enkelte partier altså..hehe.

Detta ville dei aldri klart viss ikkje KrF og Vinstre ikkje hadde gjort det altfor lett for dei. Istaden burde dessa partia vore mykje tøffare og sagt høgt og klårt NEI! Alle klimaavgiftane lyt setjast mykje høgare enn det sjølv Rassmus Hansson ynskjer. NEI! Alle som kjem åt Noreg frå detta Mellomausten eller detta landet Afrika er floktningar, og lyt difor fengje permanent upphald. NEI! Me lyt ikkje byggje nokon vegar av di det berre aukar dei ofslege klimagassutsleppa. NEI! Alle dessa frepparane er kalde og kyniske rasistar og egoistar, og lyt difor ikkje takast omsyn til. Med desse naudsynte handlingane og haldningane er eg viss på at nett KrF ville vore den styrste valvinnaren, og Hareide ville gjenge på vatnet i all gleda. Jau!

Gi Sp bøtter og spann og inviter i regjering!

Kanskje store deler av det norske folk har sett seg lei på å bli uglesett og stigmatisert av de egoistiske selv opphøyende sosialister? Det lar seg gjøre å bli mettet av det ensidige oppgulpet innen at alle andre er så "hatefulle" - mens Arbeiderpartiet og deres støttespillere mobber som mest i klassen.

Det er direkte svakt og uriktig å snakke om dette voksende gapet i samfunnet kun øker grunnet alle andre. "Hat, kaldere samfunn - rasisme"? Det hele mens man unnviker følgene fra sosialistenes eget politiske virke og plan. De fleste vil altså ikke ha det skillet Arbeiderpartiet skaper! Uten at jeg stemmer Frp eller bærer partibok - er det intet annet enn flott å se så mange reise seg opp mot sosialismen som blir rendyrket til hoder fra barnsbein. Derimot er det jo trist å se at kommunismen vokser i Norge. Det er noe som bør bekjempes i likhet med de fleste andre såkalte ismer: Nazisme, islamisme og nevnte røde. Disse står bak millioner av uskyldige menneskers sin død!

Det norske folk har tatt til motmæle mot "den blodrøde bastion" som ikke lenger fritt får styre og vri alt slik de selv bedager. Med andre ord: Flesteparten er rett og slett lei av det sydende oppkoket av brunpissing og stigmatisering.

Om Rødt sine 2,4 prosent kom av at "Norge er lei et forskejllsNorge" - må det store blått hav ha en sterk betydning at man er lei de sosialistiske løgner og kav etter svartmaling, stigmatisering og lefling med hatefull retorikk mot meningsmotstandere og stemmegivere.

Hvis dere kan tøye deres sentraliseringsiver og faktisk er tro mot nasjonalstaten som dere påstår derfor og slutter å flørte med EU, så kan dere gå til Sp - og vi får en regjeringskonstellasjon som for det første vil være svært slagkraftig, og mest sannsynlig også vil bli gjenvalgt i 2021...

Skriv en ny kommentar