hits

april 2016

Fagbevegelsen graver sin egen grav


I går var jeg invitert til Debatten på NRK1 for å møte AUF i duell om arbeidsliv og delingsøkonomi. Du kan se opptaket fra dette her. Litt av bakteppet for debatten var et bilde vi i FpU publiserte på vår Facebookside på mandag, der vi oppfordrer de som er rammet av hotellstreiken til å bruke Airbnb. Min motdebattant Håkon Knudsen hevdet FpU ikke forsto de mekanismene den norske modellen er bygget på. Det er helt feil.

Vi forstår at Norge har et trepartssamarbeid, og respekterer at streik er et virkemiddel som kan tas i bruk. Vi forstår også at folk har lyst på høyere lønn, alle mennesker vil ha det, men det betyr likevel ikke at vi mener det alltid er en god idé å streike. Særlig ikke når norsk økonomi er inne i en krevende omstilling.  

Det vi ser er at fagbevegelsen på mange måter graver sin egen grav. Jo mer vi presser lønningene opp, jo mer taper vi i konkurransekraft. Vi har allerede flagget ut store deler av norsk industri fordi det ikke lenger er lønnsomt å drive i Norge. Norske hoteller og restauranter kan selvfølgelig ikke ligge i Kina, og har derfor vært spart så langt, men i det øyeblikket Fellesforbundet tar ut 3500 arbeidere i streik er det private utleiere og Airbnb som vinner - nettopp fordi det er et konkurransedyktig alternativ.

AUF mente det var skammelig å oppfordre til å bruke Airbnb, jeg mener det er motsatt. For det eneste som eventuelt er skammelig her, er hvordan AUF og resten av venstresiden har bidratt til å svekke Norges konkurransekraft i en årrekke. I 2012 lå lønnskostnader i norsk industri 70 prosent høyere enn EU-gjennomsnitttet. Jeg utfordrerer gjerne AUF til å finne frem én eneste streik venstresiden ikke har støttet. AUF har alltid stått på sammen med LO, Fagforbundet og Fellesforbundet i enhver streik, og bidratt til å presse opp lønninger i åresvis.

En høy lønnsvekst hadde vært greit hvis vi faktisk produserte mer. Problemet er at vi ikke gjør det. I 2014 kunne vi lese om det såkalte produktivitetsgapet, også kalt "Det rødgrønne gapet". De siste 10 årene har lønningene steget mye mer enn produktiviteten. Vi produserer altså stadig mindre i forhold til det vi tjener. Det er ikke bærekraftig.

Og midt opp i det hele braser delingstjenester som Airbnb inn. Terskelen har aldri vært lavere for å leie ut et rom eller en leilighet bare for en natt eller to. Dette er nytenkende, miljøvennlig, og ikke minst kostnadseffektivt. Når hotellene stenger i hopetall ser jeg virkelig ikke problemet med å si til forbrukerne at det finnes et alternativ. Det svekker heller ikke streiken som sådan at folk som trenger en seng å sove i får vite at de har et alternativ. 

Så får vi om noen år hva som skjer med hotellene og de ansatte. Om driften en dag ikke lenger er lønnsom står mange i fare for å gå fra en dårlig betalt jobb til ingen jobb. Jeg håper inderlig ikke at det skjer.

Oppdatering: I dagens VG går Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv ut mot LO og anklager dem for å bidra til at de ansatte kan bli sagt opp. Les artikkelen her.