hits

mai 2017

Realitetssjekk?


Utstyrt med høygafler, korps og svære banner demonstrerte flere tusen bønder i Oslos gater tirsdag formiddag. Det var et sjeldent syn. Det er nemlig ikke ofte man ser en hel næring gå i demonstrasjonstog fordi man har fått tilbud om en inntektsvekst på hele 2,3 prosent.

For mens en vanlig lønnsmottaker ville vært godt fornøyd med en økning på 2,3 prosent, var dette åpenbart ikke godt nok for bøndene. Bøndene krevde nemlig å få styrket egen inntekt med hele 9 prosent i år. Dersom Stortinget godtar dette kravet vil det i 2021 gi 3 milliarder kroner mer til bøndene hvert eneste år. For å sette kravet i perspektiv, er dette altså midler som kunne ha gitt over 1300 flere sykehjemsplasser, eller 1200 flere lærere.  Skulle regjeringen gått med på bøndenes krav måtte man enten ha brukt mer oljepenger, eller kuttet på andre poster på statsbudsjettet. Hvor mener bøndene at regjeringen skulle ha kuttet? Potensielt ville bøndenes krav blitt resultert mindre satsing på folks utdanning eller helsetilbud.

Ikke bare er bøndenes krav urimelig, det er også utakknemlig.  For mens vanlige næringsliv har hatt en lønnsvekst på 7,1 prosent de siste fire årene, har bøndene fått økt sine inntekter med 18,1 prosent med Fremskrittspartiet i regjering. Bondeopprøret er med andre ord ikke stort annet enn valgkamp. Hvis bøndene virkelig ønsker at årets jordbruksoppgjør skal havne i Stortinget, er det nok et godt argument for å avvikle hele jordbruksoppgjøret, og heller legge dette over på det ordinære statsbudsjettet. Da kan bøndene kjempe om statlige midler som alle andre, uten særbehandling.

Vi skal ha respekt for at bøndene lager maten vi spiser. Men bøndene må selv ha respekt for hvilken tid vi lever i, og hvilken virkelighet som faktisk eksisterer.