hits

juli 2017

Intet nytt fra Arbeiderpartiet om lærlinger

Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Mandag lanserte Arbeiderpartiet at de ville ha en milliardpakke til yrkesfagene, med syv tilhørende punkter. Dette er flott tenkte jeg i mitt stille sinn, kanskje Arbeiderpartiet endelig hadde planer om å faktisk ta fremtidige fagarbeidere og dere utdannelse på alvor.

Men neida. Du trenger ikke engang å scrolle nedover i diverse artikler før skuffelsene begynner å komme. Et av tiltakene de lanserte ble ikke engang vedtatt på deres eget landsmøte.

Arbeiderpartiet ser ut til å ha tatt i det minste én lærdom av de siste fire årene, og det er at lærlingtilskuddet er en bra greie. skal visst lærlingtilskuddet økes. I løpet av åtte år økte ikke Arbeiderpartiet lærlingtilskuddet en eneste gang. Med Fremskrittspartiet i regjering har lærlingtilskuddet økt med 21 000 kr på fire år. I tillegg har vi innført et stimuleringstilskudd på 20 millioner kroner ment for å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger.

Resultatet av dette var at det i perioden fra 2013-2015 ble signert fire ganger så mange nye lærlingkontrakter, med FrP i regjering, enn det ble i perioden fra 2011-2013, altså Arbeiderpartiets to siste år i regjering. Jeg forstår godt at Arbeiderpartiet vil øke lærlingtilskuddet, fordi det fungerer. Dessverre har Arbeiderpartiet ingen troverdighet når det gjelder lærlingtilskudd.

Et annet viktig punkt for Arbeiderpartiet er at det offentlige skal stille krav om lærlinger i kontrakter og avtaler ved innkjøp. Da kan jeg opplyse Arbeiderpartiet og Støre om at dette allerede er innført. Regjeringen har ikke bare innført det, men også forskriftsfestet det. Her er også alle kommuner og fylkeskommuner forpliktet, i tillegg til staten. På kontrakter og prosjekter som strekker seg over mer enn tre måneder, og har prislapp på mer enn 1,1 mill. kr (staten) eller 1,75 mill. kr (fylkeskommuner og kommuner) må det stilles krav om lærlinger.

Av andre tiltak Ap fremmer skal kommunene ha to lærlingplasser per 1000 innbyggere, som er fint og flott, men Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer 75 % av kommunene i Norge. Hvorfor ikke bare sette i gang?

I tillegg skal utstyr oppdateres og praksistilskudd innføres. Dette er gode saker, hvis det faktisk gjennomføres. Hittil har det vært mer ord enn handling fra Arbeiderpartiet, dessverre.

Fremskrittspartiets politikk fungerer. Derfor vil vi videre de neste fire årene øke lærlingtilskuddet enda mer, og vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Disse to tiltakene gjør det mye billigere for bedrifter å ansette lærlinger, erfaringer fra de siste årene viser at det betyr flere lærlingplasser. Flere lærlingplasser er viktig for å sørge for at alle får fullført sin utdanning, det er viktig både for de det gjelder, og for landet vårt, Norge. Jeg håper Norge stemmer på et parti som handler, og ikke bare snakker.

Handling, ikke bare ord

Mature student in the library
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

Opp gjennom årene hører man mange ordtak som på en eller annen måte gir mening for de fleste. Et av de ordtakene jeg har tatt med meg på veien inn i voksenlivet er «Kunnskap gir muligheter». Dette var mottoet til Horten videregående skole, skolen jeg gikk på som ga meg grunnlaget jeg trengte for å gjennomføre fem år på Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor jeg i fjor ble uteksaminert, ferdigutdannet som jurist.

Antall tilbud om høyere utdanning ble nylig offentliggjort, og aldri før har så mange fått tilbud om studieplass gjennom samordna opptak. 94 101 tilbud er 2 328 flere enn i fjor. 59 % av søkerne har fått tilbud om førstevalget sitt. Det er disse studieplassene som gir norsk ungdom den kunnskapen de trenger for å få muligheter i framtida. Disse mulighetene skal bli til smarte løsninger som skaper nye arbeidsplasser. Derfor gir kunnskap nettopp muligheter for både de som mottar og forvalter kunnskapen, men også for samfunnet som helhet.

Med FrP i regjering har studentene aldri hatt det bedre. Noe av det første FrP gjorde i regjering var å sørge for den største studiestøtteøkningen på 10 år. I år fikk studentene for første gang studielån i juni, og dermed er 11 måneders studiestøtte snart fullverdig på plass. Regjeringen har også reformert høyere utdanningssektoren som på sikt vil gi mer profesjonelle studiesteder til studentene. I tillegg til dette har det aldri blitt bygget så mange studentboliger som det gjøres i dag, med om lag 2000 nye studentboliger i året. I 2017 er tallet for nye studentboliger faktisk 2500. Dette er en utvikling som må fortsette. Så lenge vi har et skattesystem som i dag, må midlene brukes smart. Utdanning er smart.

Vi politikere kan ikke vedta en god utdannelse, og jobben med å gjennomføre studiene må studentene selv gjøre.  Vår jobb som politikere er først og fremst å gi studentene trygge økonomiske rammer, og universitetene og høyskolene de midlene de trenger for å tilby en god utdannelse til de menneskene som tross alt representerer Norges fremtid. FrP skal satse videre på utdanning i Norge.